Foto Bala

Foto Bala ka qenë një prej të dënuarve në gjyqin e parë të deputetëve në vitin 1947, gjyq i cili pati disa të pushkatuar. Shok i Enver Hoxhës gjatë studimeve në Francë si dhe në liceun e Korçës, Foto Bala iu nënshtrua në hetuesi, torturave të shumta. Kjo deklaratë e nënshkruar prej tij flet pikëtisht për ushtrimin e kësaj torture.

Read more ...

Teknikat e torturës

Një dokument i vitit 1951 që tregon se edhe pas vitit 1948, hetuesia ka vijuar teknikat e torturës për të cilat u akuzua Koçi Xoxe. Hetuesi propozon pa asnjë bazë ligjore torturimin e të pandehurit pasi nuk kishte garanci se ai do pranonte ato që kishte vendosur hetuesia.

Read more ...

Vendet e ushtrimit të torturës:

  • Kampet tela me gjemba

Ishin vende të rrethuara me tela me gjemba në të cilat vuanin një dënim administrativ personat kundërshtarë të regjimit, kryesisht fëmijë, pleq e gra. Funksionuan në vitet 1945 – 1953. Kampe të tilla ishin në Krujë, Berat, Tepelenë, Porto – Palermo, etj.

  • Degët e punëve të brendshme ose hetuesitë. Ishin vendet ku zhvillohej tortura psikologjike dhe ajo fizike gjatë paraburgimit.
  • Burgjet:

Ishin vendet ku vuhej dënimi i dhënë nga gjykatat. Sistemi i burgjeve ishte ndërtuar në qytetet kryesore. Karakteristikë e përbashkët e tyre ka qenë mbipopullimi. Të burgosurit qëndronin në hapësira të ngushta në mënyrë që depresionin ta kishin sa më të madh. Dalja në WC bëhej shumë e kufizuar.

Read more ...

Tortura

Tortura ushtrohej nëpërmjet:

  1. Organeve të Sigurimit të Shtetit. Kjo torturë ishte:

A. Psikologjike 

Tortura e tillë ushtrohej mbi të gjithë kategorinë që përbënte kontingjentin e përndjekur. Tortura psikologjike fillonte me trajtimin e keq social të familjes së përndjekur për arsye politike nga gjendja e saj sociale, mosdhënia e të drejtës për studim, caktimi i banesës në vende të largëta e të papërshtatshme, punësimi diskriminues, etj. kategoritë përkatëse ishin:

Read more ...

Krimi komunist nëpërmjet torturës

Në Shqipërinë e djeshme komuniste, diktatura nuk e ka mohuar kurrë aktivitetin e saj. Në vitet e para pas lufte, ushtrimi i kësaj diktature nuk ishte i ligjëruar. Ai ushtrohej haptazi në shkelje të plotë të çdo lirie njerëzore. Proceset e shumta gjyqësore, internimet, zhvendosjet e popullsisë nga njëri vend në tjetrin sollën jo vetëm një dhimbje të madhe, por edhe një deformim të madh social të vendit. Ky kufizim i lirive njerëzore zhvillohej pas kufizimin më të vogël. Ai lidhej drejtpërdrejt me ekzistencën e vetë regjimit, i cili nuk e kuptonte pushtetin e tij pa rënduar fort mbi jetën e të drejtat e “armiqve të popullit”. 

Read more ...

top